Fødselsforberedelse med Meyermetoden

Fødsel i Fokus: Bliv godt klædt på til fødslen

Fødsel i Fokus med Meyermetoden

Individuelt

Varighed: 6,5 time fordelt over 3 sessioner.

Individuel fødselsforberedelse med Meyermetoden er for dig og din partner, som ønsker fødselsforberedelse med udgangspunkt i Jer og Jeres fælles kommende fødsel. Her får i alt hvad I har brug for at tage ejerskab over jeres fødsel, have indflydelse herpå samt navigere bedst muligt i den fødsel I lander i.

Forløbet starter altid med en indledende samtale om Jer og Jeres baggrund, som danner udgangspunkt for den individuelt tilrettelagt og specialiserede undervisning med viden, strategier, teknikker og bearbejdning af evt. tidligere fødsler, specifik frygt eller angstproblematikker.

Med afsæt i Jer, arbejder vi os igennem Meyermetodens fødselsforberedelseskoncept, som sikrer, at I begge er klædt på til både den naturlige og den komplicerede fødsel. Sammen klæder vi Jer begge godt på, med

alt hvad I har brug for, for at gå fødslen trygt i møde med ro i maven og værktøjskassen fyldt med viden og teknikker klar til brug.

Forløbet er både for første- og flergangsfødende.

Fødselsforberedelsen foregår i klinikken eller hjemme hos Jer. Skriv i noter, hvis I ønsker hjemmebesøg.

Der pålægges et kørselsgebyr på 200kr ved kørsel indenfor 20km fra klinikken. Herefter 5 kr pr km tur/retur.

Aften og weekend sessioner kan forespørges på mail.

OBS! Book helst alle 3 sessioner samtidig, med ca. 1-3 uger mellemrum, men vælg kun én session ad gangen, da kalenderen ellers kun viser de dage, du kan få alle timerne samlet.

Ved behov kan tilkøbes ekstra sessioner af 1-2 timers varighed (pris: 750-1500kr).

TILSKUD: Er du medlem af Sygeforsikring Danmark? Så kan du få tilskud til privat jordemoder på op til 50%. Læs mere om betingelserne her. Jeg indberetter elektronisk til Sygeforsikring Danmark efter hvert besøg.

Sygeforsikring Danmark yder tilskud på 300kr pr session.

Pris: 5000kr

Fødsel i fokus med Meyermetoden

I hold

Her får du og din partner den ultimative, komplette fødselsforberedelse over 4 sessioner af 2,5 time i gruppeforløb. Fødsel i fokus er for Jer, der gerne vil forberede Jer bedst muligt på fødslen med grundig viden og praktiske øvelser. Den dybdegående teori omsættes til praksis i samspil…

Kommende holdstart:

Der er i øjeblikket ingen igangværende hold. Disse forventes at starte op efter sommerferien. Kontakt mig gerne ved interesse eller hold øje med siden her og mine sociale medier.

TILSKUD: Er du medlem af Sygeforsikring Danmark? Så kan du få tilskud til privat jordemoder på op til 50%. Læs mere om betingelserne her. Jeg indberetter elektronisk til Sygeforsikring Danmark efter hvert besøg.

Sygeforsikring Danmark yder tilskud på 150kr pr session i gruppeforløb.

Pris: 3000kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mange er fødslen blot en lille parentes i dét som virkelig betyder noget, nemlig at blive forældre til en sund og rask baby. Ikke desto mindre kan Jeres fødselsoplevelse og -historie spille en afgørende rolle for, hvordan I kommer fra start som nybagte forældre og familie.

Gennem fødselsforberedelse med Meyermetoden får I alt hvad I skal bruge, for at kunne have indflydelse på og navigere bedst muligt i den fødsel I lander i. 

Hvad er Meyermetoden?

Meyermetoden er en afspændings, ve-mestrings- og smertelindringsteknik som giver lindring og ro på nervesystemet, afhjælper stresshormoner og skaber mentalt fokus og flow. Metoden, som bygger på videnskabelige teorier, er udviklet af jordemoder Heidi Meyer Valentin med det formål at styrke forældre under graviditet, fødsel og i det spirende forældreskab.

Selve teknikken i Meyermetoden kan gøres på flere forskellige måder, sammen som par og af den fødende selv. I sin fulde form aktiverer den begge forældre og styrker det fælles forhold til fødslen, samt øger trygheden og håndgribeligheden heri. Meyermetoden giver fokus på vejrtrækning og grounding, beroliger den fødende og giver kontrol over smerter og bekymringer. Her (link: www.meyermetoden.dk) kan du læse mere om Meyermetoden.

Hvad er fødselsforberedelse med Meyermetoden?

Fødselsforberedelse med Meyermetoden bygger på de videnskabelige teorier som ligger til grund for selve Meyermetoden og dens effekt. Som par inviteres I ind ”bagom” i maskinrummet og forståelsen af fødslen foldes ud, så fødslen gøres mere håndgribelig og forudsigelig.

Fødselsforberedelse med Meyermetoden er for dig og din partner, der gerne vil nørde ind i fødselsforståelse, dykke ned i mental og fysisk forberedelse til fødslen, og fylde værktøjskassen op med konkrete og brugbare redskaber, og til dig ønsker et fællesskab med din partner omkring den kommende fødsel. Den er for dig som ønsker at tage ejerskab over din og Jeres forestående fødsel, forløb og oplevelse heraf.

Den er også for dig eller din partner, som har fødselsangst eller triggere i forbindelse med fødslen.

Gennem fødselsforberedelse med Meyermetoden klædes I sammen på med grundig, dybdegående viden og forståelse af:

– Fødselsmekanismen – forstå din fødsel

– Fødslens faser

– Nervesystemet

– Hormonsystemet

– Smerteteori

– Mentale ressourcer og strategier

– Vejrtrækningsteknikker til alle fødslens faser

– Ikke-medicinsk og medicinsk smertelindring

– Partnerens rolle under fødslen

– Fødemiljø

– Fødselsbrev

– Samarbejdet mellem den fødende, partneren og jordemoderen

– Rebozo teknikker til smertelindring og fødselsfremme

– Indgående kendskab og introducering til Meyertryk og selve Meyermetode

Med fødselsforberedelse med Meyermetoden investerer du i:

– Dig selv som gravid, kommende fødende og mor

– Dig selv som fødselshjælper og kommende far

– Jeres fælles fødselshistorie og -oplevelse

– Jer som par og Jeres samarbejde omkring fødslen

– Og ikke mindst i Jeres barns start på livet og i Jeres fælles start på forældreskabet og som familie.

Min historie med Meyermetoden

Jeg havde fornøjelsen af at følge Heidi som jordemoderstuderende sidst i min uddannelse, hvor jeg var i praktikophold på en fødeklinik på Sjælland, hvor Heidi arbejdede som jordemoder. Her introducerede Heidi mig til Meyermetoden og jeg så, hvilken kæmpe forskel det gjorde for parrene og hvordan de havde en helt anden deltagelse, ejerskab og ansvarsfølelse over deres fødsel. Jeg så, hvordan parrene gik ind til fødslerne med en tilgang der osede af styrke og kræfter, empowerment, tiltro til egne evner, kroppen og hinanden. Jeg så, hvordan partneren fik en helt anden, langt mere aktiv og ikke mindst ofte afgørende rolle, som den største klippe og støtte for den fødende. Jeg så, hvordan parrene kæmpede sig igennem fødslerne sammen og jeg oplevede, hvordan de i dagene efter var helt høje oven på deres fælles præstation, samarbejde og samhørighed med hinanden og med deres fødsel. Og jeg oplevede, hvordan de landede ind i forældreskabet, i deres nye roller og med deres lille nye baby, med denne kraftpræstation med sig i bagagen. Wow! Jeg var helt solgt! Lige siden har jeg fulgt Heidi på sidelinjen og være inspireret af hendes tilgang til fødslen, forberedelsen og parrene i min egen fødselsforberedelse. Så da muligheden bød sig, om at blive certificeret Meyer-jordemoder var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det skulle jeg helt sikkert.