Modningsakupunktur

Mange gravide har et stort ønske om, at gå spontant i fødsel inden for terminsperioden samt at undgå medicinsk igangsættelse. Hvis du også har det sådan, så er modningsakupunktur noget for dig.

Hvad er modningsakupunktur?

Modningsakupunktur er en blid behandlingsform med det formål at modne den gravides krop og sind, skabe balance og fremme betingelserne for en spontan og ukompliceret fødsel.

Hvordan virker modningsakupunktur?

Akupunktur er en gammel, traditionel kinesisk behandlingsform, hvor man arbejder med tynde, sterile nåle på særlige punkter på kroppen for at påvirke kroppens energibaner. Formålet er at skabe eller genoprette balance i krop og psyke, og opnå større velbehag.

Der findes mange studier som understøtter den positive effekt af modningsakupunktur.

Modningsakupunktur virker bl.a. ved at blødgøre vævet omkring din livmoderhals og livmodermund, samt skabe balance omkring din livmoder, så den har de bedste betingelser for at danne spontane, effektive veer. Modningsakupunktur kan således være et kærligt skub til kroppen så den går i fødsel af sig selv. Derudover viser studier, at modningsakupunktur kan:

  • Forkorte tiden fra terminstidspunktet til fødslen
  • Forkorte fødslens varighed, særligt den aktive del af udvidelsesfasen
  • Reducere risikoen for igangsættelse af fødslen
  • Reducere behovet for medicinsk smertelindring (epiduralblokade)
  • Reducere risikoen for kejsersnit

De tynde nåle placeres typisk i punkter omkring dine fødder, underben, hænder, pande og hovedbund, men dette kan varigere, da behandlingen selvfølgelig tilpasses til dig og dine behov. 

Hvornår kan jeg få modningsakupunktur?

Du kan få modningsakupunktur fra graviditetsuge 37+0 og indtil du går i fødsel.

For den bedste effekt anbefaler jeg en ugentlig behandling i ugerne frem til din terminsdato. Efter 40+0 anbefaler jeg 2 ugentlige behandlinger. Det er dog meget individuelt, hvor mange behandlinger der er behov for, og selv én behandling kan også have effekt.

Modningsakupunktur kan med fordel kombineres med fx rebozo massage og evt. hindeløsning, hvilket du kan læse mere om her.

Er der bivirkninger ved modningsakupunktur?

Akupunktur er en mild behandlingsform, som sjældent er forbundet med bivirkninger så du kan trygt lade dig behandle. Nogle oplever, at det niver lidt idet nålen går igennem huden. Når nålene arbejder, er det almindeligt, at du vil kunne opleve en summende, varm fornemmelse og let spænding i de områder, hvor nålene sidder. Ganske få reagerer på nålene med let, forbigående kvalme og varmefornemmelse i kroppen.

Nogle oplever at blive trætte efter akupunkturbehandlingen. Sørg gerne for at få hvilet samt drukket godt med væske efterfølgende.

Jeg indleder behandlingen med en samtale med dig om, hvordan du har det og hvordan din graviditet har været frem til nu. Dette for bedst muligt at kunne tilpasse akupunkturbehandlingen til dig og dine behov. Derudover laver jeg udvendig undersøgelse af maven og lytter hjertelyd samt måler dit blodtryk og undersøger din urin.

55 min – 600 Kr